Legea Shoes - Zambia
Legea Shoes Women's Shoes, Solwezi
150,000 ZMW