2007 Volvo - Zambia
2007 Volvo Heavy Duty Vehicles, Lusaka
125,000 ZMW